CLIL z pohledu žáka

Mezi nesporné výhody CLIL patří přirozené prostředí pro výuku a rozvoj cizího jazyka. Žáci jsou lépe motivováni a jsou zároveň účastni bezprostředního použití jazyka. Na základě různých šetření odborníci z VUP konstatují, že výuka, v níž je zapojeno jak učivo odborného předmětu, tak i cizí jazyk, vede k velice dobrým znalostem studenta v předmětu a i v cizím jazyce (VUP, 2007).