Jazykový pedagogický park

JAZYKOVÝ PEDAGOGICKÝ PARK - další vzdělávání pedagogických pracovníků v cizích jazycích se zaměřením na metodu CLIL a její praktické využití v rámci výuky

Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.05/02.0028


Projekt měl za cíl, aby pedagogické pracovníky vybavil všeobecnými jazykovými znalostmi, které by uplatnili v rámci vyučovacího procesu, aby poskytnul informace o základech moderní lingvodidaktiky, trendech ve výuce ciz. jazyků a ostatních oblastech, jež mají přímou vazbu na výuku ciz. jazyků. Každý vzdělávací kurz cizího jazyka byl vhodným způsobem doplněn o CLIL MODUL tak, aby u  učitelů došlo k rozvinutí slovní zásoby nezbytné pro výuku nejazykových předmětů v cizím jazyce. Projekt se orientoval nejen na anglický jazyk, ale nabídka komplexních jazykových služeb pro pedagogické pracovníky zahrnovala i jazyk německý, francouzský a španělský. Pro nabízené jazyky platilo, že byla realizována tzv. komplexní pedagogická jazyková příprava, to znamená, že pedagog nejaz. předmětu získal kromě samotných jazykových znalostí i potřebné znalosti o metodice výuky. Z tohoto důvodu byly rovněž všechny vzdělávací aktivity rozděleny do několika kategorií. Pedagog se vstupní jazykovou znalostí na úrovni B1, který absolvoval vybranou skladbu vzdělávacích akcí, byl po jejich dokončení schopen alespoň částečně vést výuku svého všeobecně vzdělávacího předmětu v cizím jazyce. Účastníci kurzů, kteří nedosáhli požadovanou jazykovou úroveň pro aplikaci CLIL ve výuce, alespoň prohloublil své dosavadní jazykové znalosti a mohli je ve výuce uplatnit prostřednictvím tzv.  jazykových sprch, které představují tzv. SOFT CLIL.

 
Výstupy projektu

CLIL ve výuce ZSV (metodická příručka)

CLIL ve výuce D (metodická příručka)

CLIL ve výuce BI (metodická příručka)