Organizace výuky

  • Naše kurzy probíhají od září do června.

  • Do kurzu můžete přistoupit kdykoli během roku, kurzovné se potom adekvátně snižuje.

  • Většina kurzů se koná jednou týdně dvě nebo tři vyučovací hodiny.

  • Začínáme v sedm ráno a končíme v osm večer.

  • V sekci FAQ naleznete odpovědi na nejčastější otázky spojené s jazykovým vzděláváním.