Ruština

STÁTNÍ JAZYKOVÁ ZKOUŠKA Z RUŠTINY A OSVĚDČENÍ O ZÁKLADNÍ ZNALOSTI JAZYKA RUSKÉHO

V ČR jsou oficiálním dokladem o dosažené úrovni pokročilosti v ruštině. Vydávají je jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (SJZ). Úrovni B1 odpovídá Osvědčení o základní znalosti jazyka, úrovni B2 Státní jazyková zkouška základní (přezdívaná „malá státnice“), úrovni C1 SJZ všeobecná („velká státnice) a C2 SJZ speciální pro obor překladatelský a SJZ speciální pro obor tlumočnický. Na termínu zkoušky vedoucí k získání osvědčení se lze domluvit v jazykové škole individuálně, státnice základní a všeobecné se konají v květnu (písemná část) až červnu (ústní část) a speciální v listopadu. Seznam škol oprávněných k pořádání Státních jazykových zkoušek je k dispozici na webu MŠMT.

Kde mezinárodní certifikát z ruštiny získat?

Oproti certifikátům z ostatních světových jazyků, mezinárodně uznávaný doklad o znalosti ruského jazyka je v ČR možné získat pouze na jednom místě. A to na Praze 6, v Ruském středisku vědy a kultury. Toto středisko úzce spolupracuje s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a s Ministerstvem kultury ČR a jeho hlavním cílem je propagace studia ruského jazyka, což lze trochu nadneseně považovat za první krůček pro budoucí navázání oboustranně výhodných obchodních česko-ruských kontaktů.