Portugalština

STÁTNÍ JAZYKOVÁ ZKOUŠKA Z PORTUGALŠTINY A OSVĚDČENÍ O ZÁKLADNÍ ZNALOSTI JAZYKA PORTUGALSKÉHO

V ČR jsou oficiálním dokladem o dosažené úrovni pokročilosti v portugalštině. Vydávají je jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (SJZ). Úrovni B1 odpovídá Osvědčení o základní znalosti jazyka, úrovni B2 Státní jazyková zkouška základní (přezdívaná „malá státnice“), úrovni C1 SJZ všeobecná („velká státnice) a C2 SJZ speciální pro obor překladatelský a SJZ speciální pro obor tlumočnický. Na termínu zkoušky vedoucí k získání osvědčení se lze domluvit v jazykové škole individuálně, státnice základní a všeobecné se konají v květnu (písemná část) až červnu (ústní část) a speciální v listopadu. Seznam škol oprávněných k pořádání Státních jazykových zkoušek je k dispozici na webu MŠMT.

Zkoušky Camõesova institutu – kde a za kolik?

Druhou z možností, jak doložit své jazykové znalosti, je získat mezinárodní certifikát přímo v Portugalském centrum Praha, které je jedním z center Camõesova institutu. Zkoušky PLE (Português Língua Estrangeira) jsou rozdělené do celkem pěti úrovní podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a odpovídají úrovním A2 až C2. Abyste získali jasnější představu, co mezinárodní zkoušky obnášejí, podívejte se nejlépe na modelové testy. Ty vám poskytnou zcela konkrétní informaci o tom, jak takové zadání může vypadat. Na stránkách CAPLE (Centro de Avaliação do Português Língua Estrangeira) kromě aktuálních modelových testů najdete i jejich předchozí verzi.