Anglický jazyk pro učitele MŠ 1

kód: AJA1POMŠON0924

 • Prakticky zaměřené studium anglického jazyka, jehož výstupy jsou reálně využitelné v prostředí mateřské školy
 • Každý modul (90 minut/1 týden) je rozdělen na jazykovou a propedeutickou část. Jazyková část se zaměřuje na kultivaci vybraných řečových dovedností učitele (mluvení a poslech), v propedeutické části se pak učitelé seznamují s tím, jak cizí jazyk prakticky zavádět do prostředí MŠ (tzv. jazyková propedeutika)     
 • Silný důraz je kladen na budování slovní zásoby (pojmenování veškeré věcné vybavenosti - hračky, nábytek, okolí školy atd.)
 • Simulace reálných komunikačních situací (žádosti, příkazy, prosby atd.)
 • Práce s učebnicí v prostředí MŠ (interaktivní/tištěné materály)
 • Očekává se přímá adaptace obsahu výuky na potřeby účastníků kurzu - např. formou detailního popisu fotek z prostřední různých MŠ, simulací reálných situací ze života MŠ   
 • Výuka pod vedením zkušených lektorů, tzv. TEAM TEACHING, kdy se dva lektoři střídají po týdnech
 • Nadstandardní materiály jsou zasílány elektronicky/vkládány do výukové místnosti
 • Každý výukový blok se nahrává, záznam je k dispozici všem účastníkům
 • Celý kurz ke zkoušce (80 hodin) je on-line
 • Umět mluvit cizím jazykem a umět cizí jazyk naučit jsou dvě odlišné kategorie - naši lektoři zvádají obojí
 • Stabilní tým je zárukou kontinuální kvality
 • Jako jediná jazyková škola na Karvinsku: připravujeme a udělujeme státní jazykové zkoušky, založili jsme gymnázium s bilingvní sekcí, vytváříme učební materiály pro metodu CLIL a využíváme simultánní metodu pro výuku cizích jazyků - jediní v ČR 

9 000

výstupní jazyková úroveňA1
datum zahájení9. září 2024
výstuposvědčení o absolvování DVPP
rozvrh a místoPo: 17:00- 18:30 hod.
lektorMgr. Richard Adamus, Ph.D./Petra Hinds, MSc. (bude upřesněno)
učebnicekompilace studijních materiálů - účastník kurzu si nepořizuje žádnou učebnici
vstupní jazyková úroveňA0
typ kurzuAJ (DVPP)
délka9. 9. 2024 - 16. 6. 2025
každé pondělí
(80 vyuč. hodin)

zkouška-
formaonline

množství

-+

Proč si vybrat tento kurz

 • výuka se zkušenými lektory, kteří sami aktivně učí. Kurz vedou dva lektoři, kteří se cyklicky střídají po týdnech.   
 • moderní metody výuky nejen teoreticky (holistická metoda, indukce, vizualizace, analogie) 
 • kompilace studijních materiálů - zdrojem učení není pouze učebnice!
 • možnost navazujícího studia včetně splnění předpokladů pro výuku AJ na ZŠ (více informací ZDE)     

 

Vzdělávací cíl

Zvladnout anglický jazyk na úrovni A1 zejména v těch řečových dovednostech, které učitel MŠ využije v praxi - mluvení a poslech. Po absolvování tohoto kurzu je jeho účastník zejména schopen:

a) vést elementární interakci v AJ (učitel versus žák) a odpovědět na klíčové otázky typu: Jak se jmenuješ? Kde bydlíš? Co máš rád?,

b) pojmenovat věcnou vybavenost mateřské školy (např. hračky, nábytek, popis budovy atd.),

c) sestavovat jednoduché věty v přítomném čase, tvořit otázky, případně reagovat na jednoduché otázky ze strany žáků,

d) pomocí analogií (neustálého opakování podobných struktrur) a podnětného prostředí (vizualizace slovní zásoby v AJ) vybudovat v dětech základní penzum dovedností a reakcí, které využijí na své další cestě při vzdělávání se zejména na ZŠ.           

Struktura studia a určení cílové skupiny:

Studium v rozsahu 80 vyučovacích hodin je určeno výlučně pro učitele mateřských škol, kteří mají minimální nebo nulové znalosti anglického jazyka. V rámci jazykové části učitelé budují zejména svůj jazykový profil (své znalosti a dovednosti) tak, aby dosáhli výstupní úrovně A1 dle SERR, v rámci propedeutické části se pak zabývají metodickými aktivitami, jak cizí jazyk zprostředkovat dětem, přenášejí tak dovednosti do samotné praxe.       

Požadavky na přijetí:

 • řádně vyplněná přihláška + úhrada kurzovného
 • v případě vzdělávacích programů s výstupní úrovní A1 není nutné absolvovat vstupní jazykovou diagnostiku 


Před podáním přihlášky se seznamte se školním řádem a storno podmínkami. 

Tento vzdělávací program lze realizovat i v individuální formě pro 1 - 4 účastníky. Bližší informace k individuální realizaci naleznete ZDE.