Anglický jazyk - B2+

kód: AJB2+POONDVPP0923

 • Prakticky zaměřené studium reálného jazyka - cílená příprava ke složení zkoušky na úrovni C1 dle SERR, kterou učitel skládá přímo ve škole
 • Výuka pod vedením dvou lektorů - TEAM TEACHING, kteří se střídají po týdnech: rodilý mluvčí se zaměřuje na mluvení, čtení a poslech; český lektor pak na překlad, gramatiku a budování slovní zásoby 
 • Individuální konzultace mimo výukový blok samozřejmostí
 • Minilekce americké slangové angličtiny z originálních materiálů
 • Materiály jsou vždy zasílány elektronicky, není nutné pořizovat žádnou studijní literaturu
 • Každý výukový blok se nahrává, záznam je k dispozici všem účastníkům
 • Celý přípravný kurz ke zkoušce (80 hodin) je on-line, samotná zkouška vyžaduje fyzickou účast v Orlové
 • Umět mluvit cizím jazykem a umět cizí jazyk naučit jsou dvě odlišné kategorie - naši lektoři zvádají obojí
 • Stabilní tým je zárukou kontinuální kvality
 • Jako jediná jazyková škola na Karvinsku: připravujeme a udělujeme státní jazykové zkoušky, založili jsme gymnázium s bilingvní sekcí, vytváříme učební materiály pro metodu CLIL a využíváme simultánní metodu pro výuku cizích jazyků - jediní v ČR 

9 000

lektorMgr. Richard Adamus, Ph.D./Petra Hinds, MSc./Paul Thomas William Hinds, BSc.
délka11. 9. 2023 - 24. 9. 2024
každé pondělí
(80 vyuč. hodin)

učebnicekompilace materiálů
formaonline
typ kurzuAJ (DVPP)
vstupní jazyková úroveňB1+/B2
výstuposvědčení o absolvování DVPP
výstupní jazyková úroveňB2+
rozvrh a místoPo: 17:00 - 18:30 hod.
datum zahájení11. září 2023

množství

-+

Proč si vybrat tento kurz

 • výuka se zkušenými lektory, kteří didaktiku vnímají živě a sami aktivně učí  
 • moderní metody výuky nejen teoreticky
 • aplikace přímých metod v praxi bez nadměrného užívání mateřského jazyka; práce s ukázkami z NETFLIXU,
 • práce s moderními aplikacemi k výuce jazyků - YABLA, LINGOPIE
 • kompilace studujních materiálů - komentovaná řešení toho nejsložitějšího z testů na úrovni C1 

 

Vzdělávací cíl

Získat zkoušku na úrovni C1 dle SERR a za splnění dalších podmínek stanovených zákonem se stát plně kvalifikovaným učitelem anglického jazyka na ZŠ (oba stupně) i SŠ! 

V rámci studia angličtiny absolvuje každý účastník výuku v rozsahu 80 on-line hodin. Akcentována budou témata, která se dlouhodobě profilují jako nejobtížnější při zvládnutí zkoušky na úrovni C1, včetně praktického nácviku v rámci dvou nejběžnějších jazykových zkoušek na této úrovni (CAE a SJZV). Výuka probíhá přímou metodou (v angličtině), náročnější pasáže z lingvistiky (např. aspekt, temporální problémy) jsou vždy stručně doprovázeny českým výkladem. Analyzovány budou pouze reálně nasazené zkoušky z let 2010 - 2022.  

Anotace - Anglický jazyk - B2+ 

Pro koho je kurz určen

Vzdělávací program je určen pro učitele základních a středních škol, kteří kvalifikaci učitele cizího jazyka mohou získat vykonáním jazykové zkoušky z příslušného cizího jazyka odpovídající minimálně úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a doplňujícím didaktickým studiem příslušného jazyka dle § 6b vyhlášky č. 317/2005 Sb. v návaznosti na § 12 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Vybrané dotazy a odpovědi k rozšíření kvalifikace o výuku cizího jazyka v on-line podobě naleznete ZDE.

Požadavky na přijetí:

 • před přihlášením do kurzu doporučujeme absolvovat vstupní jazykovou diagnostiku - termín je možné objednat na tel.: 775 228 388 (Dr. Adamus) nebo elektronicky na diagnostika@clil.cz. Diagnostika je určena zejména těm zájemcům, kteří doposud neabsolvovali žádnou jazykovou zkoušku na úrovni B2 dle SERR,
 • pokud jste jazykovou zkoušku na úrovni B2 již absolvovali, uveďte do poznámky v přihlášce její název a rok absolvování.    

  

Způsob vyhodnocení vzdělávací akce - viz výše uvedená anotace

Rozhodnutí o udělení akreditace