Doplňující didaktické studium anglického jazyka + Anglický jazyk - C1

kód: DDSAJC1PO2ON0923

 • Možnost studia 2 v 1 pro ty učitele, kteří zatím nesložili požadovanou zkoušku na úrovni C1 = oba kurzy lze vykonat a zkoušky absolvovat "pod jednou střechou" 
 • Prakticky zaměřené didaktické studium angličtiny, nácvik řečových dovedností na reálných žácích, kteří jsou přítomni v on-line prostoru
 • S výjimkou posledního bloku DDSAJ (6. 1. 2024), který je prezenční,  je studium koncipováno jako online výuka (8 on-line bloků). Se souhlasem účastníka vzdělávacího programu je však možné realizovat i poslední modul on-line formou
 • Prakticky zaměřené studium reálného jazyka - cílená příprava ke složení zkoušky na úrovni C1 dle SERR, kterou učitel skládá přímo ve škole v květnu/červnu 2024
 • Výuka pod vedením dvou lektorů - TEAM TEACHING, kteří se střídají po týdnech: rodilý mluvčí se zaměřuje na mluvení, čtení a poslech; český lektor pak na překlad, gramatiku a budování slovní zásoby
 • Minilekce americké slangové angličtiny na základě autentických zdrojů  
 • Individuální konzultace mimo výukový blok samozřejmostí
 • Materiály jsou vždy zasílány elektronicky, není nutné pořizovat žádnou studijní literaturu
 • Každý výukový blok se nahrává, záznam je k dispozici všem účastníkům
 • Celý přípravný kurz ke zkoušce (80 hodin) je on-line, samotná zkouška vyžaduje fyzickou účast v Orlové
 • Umět mluvit cizím jazykem a umět cizí jazyk naučit jsou dvě odlišné kategorie - naši lektoři zvádají obojí
 • Stabilní tým je zárukou kontinuální kvality
 • Jako jediná jazyková škola na Karvinsku: připravujeme a udělujeme státní jazykové zkoušky, založili jsme gymnázium s bilingvní sekcí, vytváříme učební materiály pro metodu CLIL a využíváme simultánní metodu pro výuku cizích jazyků - jediní v ČR 

20 500

vstupní jazyková úroveňB2/B2+
výstupní jazyková úroveňC1
rozvrh a místoDidaktika AJ - termíny v anotaci
Po: 17:00 - 18:30 hod. (studium AJ - C1)

lektorMgr. Richard Adamus, Ph.D./Petra Hinds, MSc./Paul Thomas William Hinds, BSc.
zkouškapoplatek za vykonání zkoušky na úrovni C1 je v ceně kurzu (4500,-Kč)
výstuposvědčení o absolvování kvalifikačního studia + vysvědčení k jazykové zkoušce na úrovni C1
formaonline
typ kurzuAJ (DVPP)
akreditaceč.j.: MSMT- 21907/2021-2-704
datum zahájení16. září 2023 (didaktika)
11. září 2023 (studium AJ)

délka16. 9. 2023 - 6. 1. 2024 - vybrané soboty dle anotace (64 vyuč. hodin)
11. 9. 2023 - 24. 6. 2024 - každé pondělí (80 vyuč. hodin)

učebnicekompilace materiálů

množství

-+

Proč si vybrat tento kurz

 • výuka se zkušenými lektory, kteří didaktiku vnímají živě a sami aktivně učí  
 • moderní metody výuky nejen teoreticky 
 • kompilace studujních materiálů - komentovaná řešení toho nejsložitějšího z testů na úrovni C1  

 

Vzdělávací cíl

Unikátní kombinace studia didaktiky anglického jazyka a prakticky zaměřeného kurzu angličtiny s cílem získat zkoušku na úrovni C1 dle SERR a stát se tak plně kvalifikovaným učitelem anglického jazyka na ZŠ (oba stupně) i SŠ! 

V rámci studia didaktiky (64 hodin)
účastník vzdělávacího programu získá znalosti a dovednosti v oblasti oborové didaktiky cizího jazyka. Program je zaměřen na problematiku dosažení vzdělávacích cílů ve všech čtyřech řečových dovednostech žáků, tj. v porozumění písemnému projevu (čtení) a ústnímu projevu (poslech) a v samostatném písemném a ústním projevu s rozlišením pro jednotlivé věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně základní školy, střední školy a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky.  Účastníci programu se seznámí i se základy managementu výuky příslušného cizího jazyka ve třídě a s nejnovějšími trendy ve výuce cizích jazyků.

Anotace - didaktika AJ (DDSAJ)


V rámci studia angličtiny
absolvuje každý účastník výuku v rozsahu 80 on-line hodin. Akcentována budou témata, která se dlouhodobě profilují jako nejobtížnější při zvládnutí zkoušky na úrovni C1, včetně praktického nácviku strategií v rámci dvou nejběžnějších jazykových zkoušek na této úrovni (FCE a SJZV).

Výuka probíhá přímou metodou (v angličtině), náročnější pasáže z lingvistiky (např. aspekt, temporální problémy) jsou vždy stručně doprovázeny českým výkladem. Analyzovány budou pouze reálně nasazené zkoušky z let 2010 - 2023. 

Anotace - přípravný kurz k jazykové zkoušce na úrovni (C1)  


Studium didaktiky (64 hodin) + studium AJ (80 hodin) = 144 hodin

Pro koho je kurz určen

Vzdělávací program je určen pro učitele základních a středních škol, kteří kvalifikaci učitele cizího jazyka mohou získat vykonáním jazykové zkoušky z příslušného cizího jazyka odpovídající minimálně úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a doplňujícím didaktickým studiem příslušného jazyka dle § 6b vyhlášky č. 317/2005 Sb. v návaznosti na § 12 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Vybrané dotazy a odpovědi k rozšíření kvalifikace o výuku cizího jazyka v on-line podobě naleznete ZDE.

Požadavky na přijetí:

 • ukončené i probíhající magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd
 • jiné magisterské vzdělání (např. Ing.) doplněné vzděláním zaměřeným na přípravu učitelů a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole
 • před přihlášením do kurzu doporučujeme absolvovat vstupní jazykovou diagnostiku - termín je možné objednat na tel.: 775228388 (Dr. Adamus) nebo elektronicky na diagnostika@clil.czDiagnostika je určena zejména těm zájemcům, kteří doposud neabsolvovali žádnou jazykovou zkoušku na úrovni B2 dle SERR
 • pokud jste jazykovou zkoušku na úrovni B2 již absolvovali, uveďte do poznámky v přihlášce její název a rok absolvování   

  

Způsob vyhodnocení vzdělávací akce - viz anotace k jednotlivým modulům  

Rozhodnutí o udělení akreditace 

 
Cena tohoto vzdělávacího programu zahrnuje poplatek za vykonání jazykové zkoušky na úrovni C1, kterou přihlášený účastník bude skládat v květnu/červnu 2024.