Německý jazyk - B1

kód: NJB1UTONDVPP0922

 • Prakticky zaměřené studium reálného jazyka - cílená příprava ke složení zkoušky na úrovni B2/C1 dle SERR, kterou učitel skládá přímo ve škole
 • Výuka pod vedením dvou lektorů - TEAM TEACHING, kteří se střídají po týdnech: rodilý mluvčí se zaměřuje na mluvení, čtení a poslech; český lektor pak na překlad, gramatiku a budování slovní zásoby 
 • Doplňkové materiály jsou vždy zasílány elektronicky
 • Každý výukový blok se nahrává, záznam je k dispozici všem účastníkům
 • Celý přípravný kurz ke zkoušce (80 hodin) je on-line, samotná zkouška vyžaduje fyzickou účast v Orlové
 • Umět mluvit cizím jazykem a umět cizí jazyk naučit jsou dvě odlišné kategorie - naši lektoři zvádají obojí
 • Stabilní tým je zárukou kontinuální kvality
 • Jako jediná jazyková škola na Karvinsku: připravujeme a udělujeme státní jazykové zkoušky, založili jsme gymnázium s bilingvní sekcí, vytváříme učební materiály pro metodu CLIL a využíváme simultánní metodu pro výuku cizích jazyků - jediní v ČR 

9 600

lektorPhDr. Jan Vomlela, Ph.D./Mgr. Renata Ožanová
učebniceDaF leicht B1.1, ISBN: 978-3-12-676260-1, DaF leicht B1.2, ISBN: 978-3-12-676261-8
délka13. 9. 2022- 27. 6. 2023
každé úterý
(80 vyuč. hodin)

rozvrh a místoÚt: 16:40 - 18:10 hod.
datum zahájení13. září 2022
výstupní jazyková úroveňB1
vstupní jazyková úroveňA2/A2+
výstuposvědčení o absolvování DVPP
typ kurzuNJ (DVPP)
akreditaceč.j.: MSMT- 521/2022-4-69
formaonline

množství

-+

Proč si vybrat tento kurz

 • výuka se zkušenými lektory, kteří didaktiku vnímají živě a sami aktivně učí  
 • moderní metody výuky nejen teoreticky 
 • kompilace studujních materiálů - komentovaná řešení toho nejsložitějšího z testů na úrovni B1 

 

Vzdělávací cíl

Kontinuální příprava ke zkoušce na úrovni C1 dle SERR (předpoklad 3 roky studia) a po splnění dalších podmínek stanovených zákonem (absolvováním doplňujícího didaktického studia NJ) se stát plně kvalifikovaným učitelem německého jazyka na ZŠ (oba stupně) i SŠ! 

V rámci studia němčiny absolvuje každý účastník výuku v rozsahu 80 on-line hodin. Akcentována budou témata, která se dlouhodobě profilují jako nejobtížnější při zvládnutí zkoušky na úrovni B1, včetně praktického nácviku v rámci dvou nejběžnějších jazykových zkoušek na této úrovni (Goethe-Zertifikat B1). Výuka probíhá přímou metodou (v němčině), náročnější pasáže z gramatiky jsou v případě nutnosti stručně doprovázeny českým výkladem. Analyzovány budou pouze reálně nasazené zkoušky z let 2010 - 2022.  

Anotace - přípravný kurz k jazykové zkoušce na úrovni (B1) 

Pro koho je kurz určen

Vzdělávací program je určen pro učitele základních a středních škol, kteří kvalifikaci učitele cizího jazyka mohou získat vykonáním jazykové zkoušky z příslušného cizího jazyka odpovídající minimálně úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a doplňujícím didaktickým studiem příslušného jazyka dle § 6b vyhlášky č. 317/2005 Sb. v návaznosti na § 12 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávací program je určen i těm učitelům, kteří k získání kvalifikace nesměřují a hodlají se pouze zdokonalit v daném jazyce. 

Požadavky na přijetí:

 • před přihlášením do kurzu doporučujeme absolvovat vstupní jazykovou diagnostiku - termín je možné objednat telefonicky: INFOLINKA: 775 228 388 nebo elektronicky na diagnostika@clil.cz. Diagnostika je určena zejména těm zájemcům, kteří doposud neabsolvovali žádnou jazykovou zkoušku na úrovni A2 dle SERR,
 • pokud jste jazykovou zkoušku na úrovni A2 již absolvovali, uveďte do poznámky v přihlášce její název a rok absolvování.    

  

Způsob vyhodnocení vzdělávací akce - viz výše uvedená anotace


Rozhodnutí o udělení akreditace