Doplňující didaktické studium španělského jazyka + Španělský jazyk - C1

kód: DDSŠJC1ON0924

 • Možnost studia 2 v 1 pro ty učitele, kteří zatím nesložili požadovanou zkoušku na úrovni C1 = oba kurzy lze vykonat a zkoušky absolvovat "pod jednou střechou" 
 • Prakticky zaměřené didaktické studium španělštiny, nácvik řečových dovedností na reálných žácích, kteří jsou přítomni v on-line prostoru
 • S výjimkou posledního bloku DDSŠJ (4. 1. 2025), který je prezenční,  je studium koncipováno jako online výuka (8 on-line bloků). Se souhlasem účastníka vzdělávacího programu je však možné realizovat i poslední modul on-line formou
 • Prakticky zaměřené studium reálného jazyka - cílená příprava ke složení zkoušky na úrovni C1 dle SERR, kterou učitel skládá přímo ve škole v květnu/červnu 2025
 • Výuka pod vedením dvou lektorů - TEAM TEACHING, kteří se střídají po týdnech: rodilý mluvčí se zaměřuje na mluvení, čtení a poslech; český lektor pak na překlad, gramatiku a budování slovní zásoby 
 • Materiály jsou vždy zasílány elektronicky, není nutné pořizovat žádnou studijní literaturu
 • Každý výukový blok se nahrává, záznam je k dispozici všem účastníkům
 • Celý přípravný kurz ke zkoušce (80 hodin) je on-line, samotná zkouška vyžaduje fyzickou účast v Orlové
 • Umět mluvit cizím jazykem a umět cizí jazyk naučit jsou dvě odlišné kategorie - naši lektoři zvádají obojí
 • Stabilní tým je zárukou kontinuální kvality
 • Jako jediná jazyková škola na Karvinsku: připravujeme a udělujeme státní jazykové zkoušky, založili jsme gymnázium s bilingvní sekcí, vytváříme učební materiály pro metodu CLIL a využíváme simultánní metodu pro výuku cizích jazyků - jediní v ČR 

22 100

formaonline
akreditaceč.j.: MSMT- 521/2022-4-69
zkouškapoplatek za vykonání zkoušky na úrovni C1 je v ceně kurzu (4500,-Kč)
typ kurzuŠJ (DVPP)
výstuposvědčení o absolvování kvalifikačního studia + vysvědčení k jazykové zkoušce na úrovni C1
vstupní jazyková úroveňB2/B2+
výstupní jazyková úroveňC1
rozvrh a místoDidaktika ŠJ - sobotní termíny dle anotace
St: 16:30 - 18:00 hod. (studium ŠJ - C1)

učebnicekompilace materiálů
délka21. 9. 2024 - 4. 1. 2025 - sobotní termíny dle anotace (64 vyuč. hodin)
11. 9. 2024 - 18. 6. 2025 - každou středu (80 vyuč. hodin)

datum zahájení21. září 2024 (didaktika)
11. září 2024 (studium ŠJ)


množství

-+

Proč si vybrat tento kurz

 • výuka se zkušenými lektory, kteří didaktiku vnímají živě a sami aktivně učí  
 • moderní metody výuky nejen teoreticky 
 • kompilace studujních materiálů - komentovaná řešení toho nejsložitějšího z testů na úrovni C1  

 

Vzdělávací cíl

Unikátní kombinace studia didaktiky španělského jazyka a prakticky zaměřeného kurzu španělštiny s cílem získat zkoušku na úrovni C1 dle SERR a stát se tak plně kvalifikovaným učitelem španělského jazyka na ZŠ (oba stupně) i SŠ! 

V rámci studia didaktiky (64 hodin)
účastník vzdělávacího programu získá znalosti a dovednosti v oblasti oborové didaktiky cizího jazyka. Program je zaměřen na problematiku dosažení vzdělávacích cílů ve všech čtyřech řečových dovednostech žáků, tj. v porozumění písemnému projevu (čtení) a ústnímu projevu (poslech) a v samostatném písemném a ústním projevu s rozlišením pro jednotlivé věkové skupiny žáků 2. stupně základní školy, střední školy a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky.  Účastníci programu se seznámí i se základy managementu výuky příslušného cizího jazyka ve třídě a s nejnovějšími trendy ve výuce cizích jazyků.

Anotace - didaktika ŠJ (DDSŠJ)

V rámci studia španělštiny absolvuje každý účastník výuku v rozsahu 80 on-line hodin. Akcentována budou témata, která se dlouhodobě profilují jako nejobtížnější při zvládnutí zkoušky na úrovni C1, včetně praktického nácviku strategií v rámci dvou nejběžnějších jazykových zkoušek na této úrovni (DELE a SJZV).

Výuka probíhá přímou metodou (ve španělštině), náročnější pasáže z lingvistiky (např. aspekt, temporální problémy) jsou vždy stručně doprovázeny českým výkladem. Analyzovány budou pouze reálně nasazené zkoušky z let 2010 - 2024. 

Anotace - Španělský jazyk (C1)


Studium didaktiky (64 hodin) + studium ŠJ (80 hodin) = 144 hodin

Pro koho je kurz určen

Vzdělávací program je určen pro učitele základních a středních škol, kteří kvalifikaci učitele cizího jazyka mohou získat vykonáním jazykové zkoušky z příslušného cizího jazyka odpovídající minimálně úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a doplňujícím didaktickým studiem příslušného jazyka dle § 6b vyhlášky č. 317/2005 Sb. v návaznosti na § 12 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Požadavky na přijetí:

 • ukončené i probíhající vysokoškolské studium
 • jiné magisterské vzdělání (např. Ing.) doplněné vzděláním zaměřeným na přípravu učitelů a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole
 • před přihlášením do kurzu doporučujeme absolvovat vstupní jazykovou diagnostiku - termín je možné objednat prostřednictvím INFOLINKY - 775 228 388 nebo e-mailem na diagnostika@clil.czDiagnostika je určena zejména těm zájemcům, kteří doposud neabsolvovali žádnou jazykovou zkoušku na úrovni B2 dle SERR
 • pokud jste jazykovou zkoušku na úrovni B2 již absolvovali, uveďte do poznámky v přihlášce její název a rok absolvování.   

Vybrané dotazy a odpovědi k rozšíření kvalifikace o výuku cizího jazyka v on-line podobě naleznete ZDE. Informace odrážejí platnou legislativu s účinností od 1. 9. 2023. 

Způsob vyhodnocení vzdělávací akce - viz anotace k jednotlivým modulům  

Rozhodnutí o udělení akreditace 

 
Cena tohoto vzdělávacího programu zahrnuje poplatek za vykonání jazykové zkoušky na úrovni C1, kterou přihlášený účastník bude skládat v květnu/červnu 2025.   

Tento vzdělávací program lze realizovat i v individuální formě pro 1 - 4 účastníky. Bližší informace k individuální realizaci naleznete ZDE.