Doplňující didaktické studium španělského jazyka

kód: DDSŠJON0924

 • Prakticky zaměřené didaktické studium španělštiny pod vedením českého lektora a rodilého mluvčího
 • Nácvik řečových dovedností na reálných žácích, kteří jsou přítomni v on-line prostoru
 • S výjimkou posledního bloku (4. 1. 2025), který je prezenční,  je studium koncipováno jako online výuka (8 on-line bloků). Se souhlasem účastníka vzdělávacího programu je však možné realizovat i poslední modul on-line formou 
 • Doplňující didaktické studium španělského jazyka lze realizovat i v individuální formě pro 1 - 4 účastníky. Bližší informace k individuální realizaci naleznete ZDE.
 • Možnost studia 2 v 1 pro ty učitele, kteří zatím nesložili požadovanou zkoušku na úrovni C1 = oba kurzy lze vykonat a zkoušky absolvovat "pod jednou střechou" 
 • Umět mluvit cizím jazykem a umět cizí jazyk naučit jsou dvě odlišné kategorie - naši lektoři zvádají obojí
 • Stabilní tým je zárukou kontinuální kvality
 • Jako jediná jazyková škola na Karvinsku: připravujeme a udělujeme státní jazykové zkoušky, založili jsme gymnázium s bilingvní sekcí, vytváříme učební materiály pro metodu CLIL a využíváme simultánní metodu pro výuku cizích jazyků - jediní v ČR 

8 000

lektorPhDr. Juana Matouš Reyes/Mgr. Denisa Kasíková/Mgr. Alena Hapalová
učebnicekompilace materiálů
délka21. 9. 2024 - 4. 1. 2025
vybrané soboty - termíny dle anotace
(64 vyuč. hodin)

rozvrh a místoSo: 8:30 – 15:30 hod.
specifikace termínů je v anotaci

datum zahájení21. září 2024
výstupní jazyková úroveň-
vstupní jazyková úroveňB1/B2 (kurz je veden v českém a španělském jazyce)
výstuposvědčení o absolvování kvalifikačního studia
typ kurzuŠJ (DVPP)
formaonline
akreditaceč.j.: MSMT- 521/2022-4-69

množství

-+

Proč si vybrat tento kurz

 • výuka se zkušenými lektory, kteří didaktiku vnímají živě a sami aktivně učí
 • podkladem pro výuku jsou kompilace různých materiálů, které jsou účastníkům zasílány elektronicky  
 • moderní metody výuky nejen teoreticky 
 • práce s netradičními technikami - frekvenční diktování číslovek, expresivní slovní zásoba, kreativní malování na základě poslechu atd. 
 • dialektologie, geografické varianty španělštiny 
 • to nejnovější z CLILu 

 

Vzdělávací cíl

Účastník vzdělávacího programu získá znalosti a dovednosti v oblasti oborové didaktiky cizího jazyka. Program je zaměřen na problematiku dosažení vzdělávacích cílů ve všech čtyřech řečových dovednostech s rozlišením pro jednotlivé věkové skupiny žáků 2. stupně základní školy, střední školy a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky.  Účastníci programu se seznámí i se základy managementu výuky příslušného cizího jazyka ve třídě a s nejnovějšími trendy ve výuce cizích jazyků.


Pro koho je kurz určen

Vzdělávací program je určen pro učitele základních a středních škol, kteří kvalifikaci učitele cizího jazyka mohou získat vykonáním jazykové zkoušky z příslušného cizího jazyka odpovídající minimálně úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a doplňujícím didaktickým studiem příslušného jazyka dle § 6b vyhlášky č. 317/2005 Sb. v návaznosti na § 12 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Požadavky na přijetí: ukončené nebo probíhající vysokoškolské studium, předpokládaná znalost španělského jazyka na úrovni C1 - není však podmínkou! Zkoušku (včetně přípravy) na úrovni C1 dle SERR je možné absolvovat rovněž přímo v naší škole!

Pokud máte konkrétní dotazy/požadavky, kontaktujte infolinku - tel.:775 228 388, diagnostika@clil.cz.

Vybrané dotazy a odpovědi k rozšíření kvalifikace o výuku cizího jazyka v on-line podobě naleznete ZDE.  Informace odrážejí platnou legislativu s účinností od 1. 9. 2023. 
 

Anotace kurzu


Studium je rozloženo do osmi on-line bloků. Každý blok má svou teoretickou a praktickou část. Poslední (zkouškový) blok je možné se souhlasem účastníka kurzu rovněž absolvovat on-line formou.   

Způsob vyhodnocení vzdělávací akce
 

Každý účastník musí dodržet následující kritéria: a) min. 80% účast na on-line výuce (min. 12 z 15 on-line modulů), b) úspěšné absolvování závěrečného kolokvia nebo obhajoba záverečné práce c) vypracování portfolia učitele. Po splnění kritérií bude každému účastníku vydáno osvědčení s údaji dle pokynu MŠMT. Podmínky pro ukončení jsou rovněž blíže specifikovány v anotaci kurzu.

Rozhodnutí o udělení akreditace