Doplňující didaktické studium anglického jazyka + Anglický jazyk - C1

kód: DDSAJC1ON2

 • Prakticky zaměřené studium didaktiky angličtiny + cílená příprava ke složení zkoušky na úrovni C1 dle SERR
 • Individuální konzultace v rámci jazykového i didaktického modulu + mini konverzační modul s rodilým mluvčím    
 • Cena zahrnuje i poplatek za vykonání zkoušky na úrovni C1
 • K oběma modulům jsou účastníkům zasílány materiály elektronicky, není nutné pořizovat žádnou studijní literaturu
 • V případě avizované absence se výuka nahrává, záznam je k dipsozici všem účastníkům      
 • S výjimkou posledního didaktického bloku (14. 5. 2022), který je prezenční,  je studium koncipováno jako online výuka (8 on-line bloků). Se souhlasem účastníka vzdělávacího programu je však možné realizovat rovněž i poslední modul online formou
 • Celý přípravný kurz ke zkoušce (80 hodin) je on-line, samotná zkouška vyžaduje fyzickou účast v Orlové
 • Nabízíme možnost zajištění ubytování (1000,- Kč/jednolůžkový pokoj) - v případě zájmu uveďte do poznámky v přihlášce 
 • Možnost studia 2 v 1 pro ty učitele, kteří zatím nesložili požadovanou zkoušku na úrovni C1 = oba kurzy lze vykonat a zkoušky absolvovat "pod jednou střechou" 
 • Výborná cena za 2 vzdělávací programy + cena zkoušky
 • Umět mluvit cizím jazykem a umět cizí jazyk naučit jsou dvě odlišné kategorie - naši lektoři zvádají obojí
 • Stabilní tým je zárukou kontinuální kvality
 • Jako jediná jazyková škola na Karvinsku: připravujeme a udělujeme státní jazykové zkoušky, založili jsme gymnázium s bilingvní sekcí, vytváříme učební materiály pro metodu CLIL a využíváme simultánní metodu pro výuku cizích jazyků - jediní v ČR 

17 500

lektorMgr. Richard Adamus, Ph.D./Petra Hinds, MSc./Paul Thomas William Hinds, BSc.
učebnicekompilace materiálů
délka29. 1. 2022 - 14. 5. 2022 - termíny dle anotace (64 vyuč. hodin)
25. 1. 2022 - 17. 1. 2023 - každé úterý (80 vyuč. hodin)

rozvrh a místoDidaktika AJ - termíny v anotaci
Út: 15:00 - 16:30 hod. (studium AJ - C1)

datum zahájení29. ledna 2022 (didaktika)
25. ledna 2022 (studium AJ)

výstupní jazyková úroveňC1
vstupní jazyková úroveňB2/B2+
výstupdvě osvědčení o absolvování DVPP + jazyková zkouška na úrovni C1
typ kurzuAJ (DVPP)
zkouškapoplatek za vykonání zkoušky na úrovni C1 je v ceně kurzu
akreditaceč.j.: MSMT- 21907/2021-2-704
formaonline

množství

-+

Proč si vybrat tento kurz

 • výuka se zkušenými lektory, kteří didaktiku vnímají živě a sami aktivně učí  
 • moderní metody výuky nejen teoreticky 
 • kompilace studujních materiálů - komentovaná řešení toho nejsložitějšího z testů na úrovni C1  

 

Vzdělávací cíl

Unikátní kombinace studia didaktiky anglického jazyka a prakticky zaměřeného kurzu angličtiny s cílem získat zkoušku na úrovni C1 dle SERR a stát se tak plně kvalifikovaným učitelem anglického jazyka na ZŠ (oba stupně) i SŠ! 

V rámci studia didaktiky (64 hodin)
účastník vzdělávacího programu získá znalosti a dovednosti v oblasti oborové didaktiky cizího jazyka. Program je zaměřen na problematiku dosažení vzdělávacích cílů ve všech čtyřech řečových dovednostech žáků, tj. v porozumění písemnému projevu (čtení) a ústnímu projevu (poslech) a v samostatném písemném a ústním projevu s rozlišením pro jednotlivé věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně základní školy, střední školy a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky.  Účastníci programu se seznámí i se základy managementu výuky příslušného cizího jazyka ve třídě a s nejnovějšími trendy ve výuce cizích jazyků.

Anotace - didaktika AJ


V rámci studia angličtiny
absolvuje každý účastník výuku v rozsahu 80 on-line hodin. Akcentována budou témata, která se dlouhodobě profilují jako nejobtížnější při zvládnutí zkoušky na úrovni C1, včetně praktického nácviku v rámci dvou nejběžnějších jazykových zkoušek na této úrovni (FCE a SJZV).

Anotace - přípravný kurz k jazykové zkoušce na úrovni (C1)  


Studium didaktiky (64 hodin) + studium AJ (80 hodin) = 144 hodin

Pro koho je kurz určen

Vzdělávací program je určen pro učitele základních a středních škol, kteří kvalifikaci učitele cizího jazyka mohou získat vykonáním jazykové zkoušky z příslušného cizího jazyka odpovídající minimálně úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a doplňujícím didaktickým studiem příslušného jazyka dle § 6b vyhlášky č. 317/2005 Sb. v návaznosti na § 12 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Požadavky na přijetí:

 • ukončené i probíhající magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd
 • jiné magisterské vzdělání (např. Ing.) doplněné vzděláním zaměřeným na přípravu učitelů a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole
 • před přihlášením do kurzu doporučujeme absolvovat vstupní jazykovou diagnostiku - termín je možné objednat na tel.: 777193881 (Dr. Adamus)  

  

Způsob vyhodnocení vzdělávací akce - viz anotace k jednotlivým modulům  

Rozhodnutí o udělení akreditace