Přípravný kurz k jazykové zkoušce na úrovni C1

kód: AJC1POONDVPP

 • Prakticky zaměřené studium reálného jazyka - cílená on-line příprava ke složení zkoušky na úrovni C1 dle SERR, kterou učitel skládá přímo ve škole 
 • Celý přípravný kurz ke zkoušce (80 hodin) je on-line, samotná zkouška vyžaduje fyzickou účast v Orlové
 • Umět mluvit cizím jazykem a umět cizí jazyk naučit jsou dvě odlišné kategorie - naši lektoři zvádají obojí
 • Stabilní tým je zárukou kontinuální kvality
 • Jako jediná jazyková škola na Karvinsku: připravujeme a udělujeme státní jazykové zkoušky, založili jsme gymnázium s bilingvní sekcí, vytváříme učební materiály pro metodu CLIL a využíváme simultánní metodu pro výuku cizích jazyků - jediní v ČR 

7 500

lektorMgr. Richard Adamus, Ph.D./Petra Hinds, MSc./Paul Thomas William Hinds, BSc.
učebnicekompilace materiálů
délka11. 10. 2021- 27. 6. 2022
každé pondělí
(80 vyuč. hodin)

rozvrh a místoPo: 15:30 - 17:00 hod.
datum zahájení11. října 2021
výstupní jazyková úroveňC1
vstupní jazyková úroveňB2/B2+
výstuposvědčení o absolvování DVPP
typ kurzuAJ (DVPP)
zkouškapoplatek za vykonání zkoušky na úrovni C1 není v ceně kurzu
akreditaceč.j.: MSMT- 21907/2021-2-704
formaonline

množství

-+

Proč si vybrat tento kurz

 • výuka se zkušenými lektory, kteří didaktiku vnímají živě a sami aktivně učí  
 • moderní metody výuky nejen teoreticky 
 • kompilace studujních materiálů - komentovaná řešení toho nejsložitějšího z testů na úrovni C1 

 

Vzdělávací cíl

Získat zkoušku na úrovni C1 dle SERR a za splnění dalších podmínek stanovených zákonem se stát plně kvalifikovaným učitelem anglického jazyka na ZŠ (oba stupně) i SŠ! 

V rámci studia angličtiny absolvuje každý účastník výuku v rozsahu 80 on-line hodin. Akcentována budou témata, která se dlouhodobě profilují jako nejobtížnější při zvládnutí zkoušky na úrovni C1, včetně praktického nácviku v rámci dvou nejběžnějších jazykových zkoušek na této úrovni (CAE a SJZV). Výuka probíhá přímou metodou (v angličtině), náročnější pasáže z lingvistiky (např. aspekt, temporální problémy) jsou vždy stručně doprovázeny českým výkladem. Analyzovány budou pouze reálně nasazené zkoušky z let 2010 - 2021.  

Anotace - přípravný kurz k jazykové zkoušce na úrovni (C1)  


Pro koho je kurz určen

Vzdělávací program je určen pro učitele základních a středních škol, kteří kvalifikaci učitele cizího jazyka mohou získat vykonáním jazykové zkoušky z příslušného cizího jazyka odpovídající minimálně úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a doplňujícím didaktickým studiem příslušného jazyka dle § 6b vyhlášky č. 317/2005 Sb. v návaznosti na § 12 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Požadavky na přijetí:

 • ukončené magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd
 • jiné magisterské vzdělání (např. Ing.) doplněné vzděláním zaměřeným na přípravu učitelů a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole
 • před přihlášením do kurzu doporučujeme absolvovat vstupní jazykovou diagnostiku - termín je možné objednat na tel.: 777193881 (Dr. Adamus)  

  

Způsob vyhodnocení vzdělávací akce - viz výše uvedená anotace   

Cena za daný vzdělávací program nezahrnuje poplatek za vykonání zkoušky na úrovni C1 v ceně 4500,-Kč. Pokud si účastník přeje, je možné poplatek za zkoušku do fakturace zahrnout, celková cena pak činí 12 000,-Kč - tento požadavek uveďtě do poznámky při vyplňování přihlášky.   

Rozhodnutí o udělení akreditace