Španělský jazyk – privátní výuka (A1 - C2)

kód: ŠJPR1

 • Privátní výuka za skvělou cenu - 10 výukových lekcí (10 x 45 minut) - všeobecná španělština nebo příprava ke složení jazykové zkoušky dle požadavků klienta 
 • Cena je za všech okolností neměnná a platí, pokud se výuky účastní jedna osoba. Pokud zvažujete PARŤÁCTVÍ (ve výuce jsou 2 - 4 osoby), dělí si náklady za výuku všichni účastníci mezi sebou dle platného ceníku.
 • Při vyplňování objednávky uveďte do sekce POZNÁMKY následující údaje: den a čas (kdy chcete výuku absolvovat), frekvenci (2 hodiny/týden nebo 1 hodina/týden, případně více), zaměření (co by mělo být cílem výuky), vstupní úroveň (stručně popište, co již máte za sebou/co umíte; pokud znáte referenční úroveň - uveďte ji (A1 - C2)
 • Před zahájením výuky jsou vaše požadavky potvrzeny, výuka se zahajuje po úhradě daňového dokladu      
 • Umět mluvit cizím jazykem a umět cizí jazyk naučit jsou dvě odlišné kategorie - naši lektoři zvádají obojí
 • Kvalifikovaný a zkušený lektorský tým je zárukou kontinuální kvality
 • Jako jediná jazyková škola na Karvinsku: připravujeme a udělujeme státní jazykové zkoušky, založili jsme gymnázium s bilingvní sekcí, vytváříme učební materiály pro metodu CLIL a využíváme simultánní metodu pro výuku cizích jazyků - jediní v ČR 

4 000

výstupní jazyková úroveňA0 - C2
vstupní jazyková úroveňA0 - C2
datum zahájeníkdykoli po dohodě
intenzita1 - 2 vyučovací hodiny týdně (45 - 90 minut)
rozvrh a místodle dohodnutého rozvrhu/sídlo školy, u klienta
délka10 vyuč. hodin
zahájení: kdykoli po dohodě

učebnicestanoveno na základě diagnostiky/domluvy s klientem
lektorbude upřesněno před zahájením výuky
výstuposvědčení/zkouška/dle potřeb klienta
typ kurzuprivátní
formaprezenčně nebo online

množství

-+

Proč si vybrat tento kurz

 • výuka se zkušeným lektorem
 • důraz na praktický jazyk (konverzační témata), časté chyby v ŠJ 
 • moderní metody výuky (přímé i nepřímé metody v závislosti na výsledku vstupní diagnostiky) 
 • výuka podle materiálů lektora a moderních učebnic formou kompilací, které budou zasílány mailem/předány na hodině/klient si nepořizuje žádnou učebnici
 • výborná příprava na jakoukoli zkoušku, která bude vždy akcentovat vaše požadavky a potřeby! 

 

Pro koho je kurz určen

Chcete se zdokonalit v cizím jazyce a dosáhnout co největšího pokroku? Nemáte čas docházet na pravidelné semestrální kurzy nebo jen chcete lektora sami pro sebe? Právě pro Vás je tu možnost individuálních kurzů na míru!

 

Výhody privátní/individuální výuky:

 • Obsah výuky - výuku vždy lektor zaměří na to, co potřebujete - gramatika, konverzace, příprava k mezinárodní zkoušce nebo jako doplněk ke školní výuce.
 • Počet studentů - uvedená cena za jednotku: 400,-Kč/45 minut platí, pokud se výuky účastní jeden student. Pokud hledáte parťáka na individuální výuku a výuky se bude účastnit více osob, je cena stanovena ceníku individuální výuky. Veškeré informace o individuální výuce v režimu parťáctví naleznete zde
 • Místo výuky - Mládí 726, Orlová - Lutyně (sídlo školy) nebo on-line. Výuka u klienta je možná, cena za výuku však nezahrnuje cestovné lektora - možnost objednání.
 • Organizace výuky - absolvujete 10 vyučovacích hodin za předem dohodnutých podmínek (místo, intenzita, forma výuky). Čerpání předplacených hodin obvykle probíhá v pěti po sobě jdoucích týdnech - každý týden 2 vyučovací hodiny, případně 10 týdnů po jedné vyučovací hodině. O dalších možnostech individuální výuky se dozvíte víte v sekci privátní výuka.   

  

Obsah kurzu

Konkrétní obsah individuální výuky se stanovuje na základě vašich požadavků v kombinaci s výsledkem diagnostiky, která odhalí, co skutečně ovládáte a zda jsou vaše očekávání reálná. Obvykle se individuální výuka zaměřuje na cílenou přípravu k jazykovým zkouškám/maturitě, klient se chce zdokonalit ve vybrané dovednosti (poslech, mluvení atd.). Před objednáním kurzu vám doporučujeme vykonat jazykovou diagnostiku