Předsokratovská filosofie metodou CLIL

kód: DVPPCLIL12112021PR

 • Vše pro úspěšné vedení ZSV v CLIL  
 • Práce se sadou dvoujazyčných pracovních listů - viz anotace modulu 
 • Scaffolding v rámci ZSV v CLIL
 • Metodologie tvorby pracovního listu (rady a návody)
 • Praktické zkušenosti při výuce - CLIL výhody + nevýhody; obsah učiva uvedený v anotaci je pouze indikativní - v závisloti na skladbě účastníků se může změnit
 • Jazykový koutek - to nejpodstatnější z jazykové stránky CLILu pro učitele ZSV nejazykáře
 • Umět mluvit cizím jazykem a umět cizí jazyk naučit jsou dvě odlišné kategorie - naši lektoři zvládají obojí
 • Jako jediná jazyková škola na Karvinsku: připravujeme a udělujeme státní jazykové zkoušky, založili jsme gymnázium s bilingvní sekcí, vytváříme učební materiály pro CLIL a využíváme simultánní metodu pro výuku cizích jazyků - jediní v ČR 

1 600

lektorMgr. Richard Adamus, Ph.D.
Mgr. Martin Puskely

učebnicekompilace materiálů
délka12.11. 2021
(8 vyuč. hodin)

intenzita8 vyučovacích hodin
rozvrh a místoPá: 9:00 – 16:00, Orlová (Mládí 726)
datum zahájení12. listopadu 2021
výstupní jazyková úroveň-
vstupní jazyková úroveňB1+/B2
výstuposvědčení
typ kurzuCLIL (DVPP)
sborovnamožnost realizace programu přímo ve škole (individuální poptávka)
akreditaceč.j.: MŠMT-21683/2020-2-538
formaprezenční

množství

-+

Proč si vybrat tento kurz

 • vše o CLILu ve vazbě na konkrétní předmět (ZSV)
 • praktická teorie - dozvíte se pouze to, co je pro CLIL praxi nezbytné   
 • diskuse - odpovědi na konkrétní dotazy  
 • to nejnovější o CLILu 

 

Vzdělávací cíl

Účastníkům vzdělávacího programu bude prezentováno, že i výuka filosofie umožňuje využití širokého spektra metod včetně metod výtvarných, metody dramatické, práce ve dvojicích a skupině, využít lze dokonce i literární a filmový materiál. Absolventi vzdělávacího programu budou schopni aplikovat jednotlivé aspekty výuky předsokratovských autorů v anglickém jazyce, selektovat fáze vyučovacího procesu, které budou vedeny v mateřském jazyce, aby nebyla zanedbána obsahová stránka předmětu. 


Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro: učitele učitele gymnázií, učitele VOŠ a vedoucí pedagogické pracovníky. V případě velkého zájmu budou účastníci rozděleni dle typu školy, ve které vyučují. Minimální počet účastníků je 4/1 studijní skupina. 

 

Anotace vzdělávácího programu