Doplňující didaktické studium anglického jazyka

kód: DDSAJON

  • Prakticky zaměřené didaktické studium angličtiny
  • S výjimkou prvního bloku (18. 9. 2021), který je prezenční,  je studium koncipováno jako online výuka (7 online bloků). Nabízíme možnost zajištění ubytování (1000,- Kč/jednolůžkový pokoj) - v případě zájmu uveďte do poznámky v přihlášce   
  • Možnost studia 2 v 1 pro ty učitele, kteří zatím nesložili požadovanou zkoušku na úrovni C1 = oba kurzy lze vykonat a zkoušky absolvovat "pod jednou střechou" 
  • Umět mluvit cizím jazykem a umět cizí jazyk naučit jsou dvě odlišné kategorie - naši lektoři zvádají obojí
  • Stabilní tým je zárukou kontinuální kvality
  • Jako jediná jazyková škola na Karvinsku: připravujeme a udělujeme státní jazykové zkoušky, založili jsme gymnázium s bilingvní sekcí, vytváříme učební materiály pro metodu CLIL a využíváme simultánní metodu pro výuku cizích jazyků - jediní v ČR 

5 500

lektorMgr. Richard Adamus, Ph.D./Petra Hinds, MSc./Paul Thomas William Hinds, BSc.
učebnicekompilace materiálů
délka18. 9. 2021 - 18. 12. 2021
termíny dle anotace
(60 vyuč. hodin)

rozvrh a místoSo: 9:00 – 16:00 hod.
specifikace termínů je v anotaci
Orlová (Mládí 726)

datum zahájení18. září 2021
výstupní jazyková úroveň-
vstupní jazyková úroveňB1/B2
výstuposvědčení
typ kurzuAJ (DVPP)
akreditaceč.j.: MŠMT-21683/2020-2-538
formaonline

množství

-+

Proč si vybrat tento kurz

  • výuka se zkušenými lektory, kteří didaktiku vnímají živě a sami aktivně učí  
  • moderní metody výuky nejen teoreticky 
  • kompilace studujních materiálů - výběr toho nejlepšího 
  • to nejnovější z CLILu 

 

Vzdělávací cíl

Účastník vzdělávacího programu získá znalosti a dovednosti v oblasti oborové didaktiky cizího jazyka. Program je zaměřen na problematiku dosažení vzdělávacích cílů ve všech čtyřech řečových dovednostech s rozlišením pro jednotlivé věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně základní školy, střední školy a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky.  Účastníci programu se seznámí i se základy managementu výuky příslušného cizího jazyka ve třídě a s nejnovějšími trendy ve výuce cizích jazyků.


Pro koho je kurz určen

Vzdělávací program je určen pro učitele základních a středních škol, kteří kvalifikaci učitele cizího jazyka mohou získat vykonáním jazykové zkoušky z příslušného cizího jazyka odpovídající minimálně úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a doplňujícím didaktickým studiem příslušného jazyka dle § 6b vyhlášky č. 317/2005 Sb. v návaznosti na § 12 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Požadavky na přijetí: kopie diplomu o absolvování magisterského studijního programu, předpokládaná znalost anglického jazyka na úrovni C1 - není však podmínkou! Zkoušku (včetně přípravy) na úrovni C1 dle SERR je možné absolvovat rovněž přímo v naší škole!
 

Anotace kurzu
Rozhodnutí o udělení akreditace


Studium je rozloženo do osmi bloků. Každý blok má svou teoretickou a praktickou část. První a poslední blok je realizován prezenčně s tím, že poslední blok je možné se souhlasem účastníka kurzu rovněž absolvovat online formou.   

Způsob vyhodnocení vzdělávací akce
 

Každý účastník musí dodržet následující kritéria: 80% účast, úspěšné absolvování dvou dílčích testů - min. 50% a závěrečného kolokvia. Po splnění kritérií bude každému účastníku vydáno osvědčení s údaji dle pokynu MŠMT.