Francouzský jazyk – úroveň A2

kód: FJA2STPRDVPP

  • Získejte výhodu na trhu práce studiem francouzského jazyka s certifikovaným lektorem
  • Umět mluvit cizím jazykem a umět cizí jazyk naučit jsou dvě odlišné kategorie - naši lektoři zvádají obojí
  • Každý náš lektor má VŠ vzdělání, stabilní tým je zárukou kontinuální kvality
  • Jako jediná jazyková škola na Karvinsku: připravujeme a udělujeme státní jazykové zkoušky, založili jsme gymnázium s bilingvní sekcí, vytváříme učební materiály pro metodu CLIL a využíváme simultánní metodu pro výuku cizích jazyků - jediní v ČR 

9 000

vstupní jazyková úroveňA1
výstupní jazyková úroveňA2
datum zahájení15. září 2021
intenzita2 vyučovací hodiny týdně (90 minut)
3 sobotní setkání (3x7 hodin)

rozvrh a místoSt: 16:45 – 18:15, Orlová (Mládí 726)
délka15. 9. 2021- 15. 6. 2022
každou středu
(102 vyuč. hodin)

učebniceÉdito (niveau A2 - učebnice), ISBN: 978-2-278-08319-0
Édito (niveau A2 - cvičebnice), ISBN: 978-2-278-08365-7

lektorMgr. Richard Adamus, Ph.D./ změna lektora vyhrazena
výstuposvědčení
typ kurzuFJ (DVPP)
formaprezenční

množství

-+

Proč si vybrat tento kurz

  • výuka se zkušeným lektorem s bohatou zkušeností 
  • moderní metody výuky (hraní rolí, cvičení na rozvoj analytického myšlení a komunikace)
  • výuka podle materiálů lektora a moderní učebnice Édito 
  • otevřená komunikace mezi lektorem a všemi účastníky kurzu
  • možnost uplatnit slevu na kurzovné - AKČNÍ BALÍČKY SLEV

Výuka francouzštiny je zaměřena na praktické vyžití jazyka v běžných, každodenních situacích, přičemž z počátku je kladen velký důraz na nácvik správné výslovnosti a čtení, dále pak na konverzaci a poslechová cvičení od rodilých mluvčích.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro uchazeče, kteří disponují vstupními znalostmi francouzského jazyka na úrovni A1.

Při výuce využíváme jednotný metodický přístup pečlivě kombinující různorodé a kreativní procvičování ústních (poslech, čtení, mluvení) a písemných dovedností každého studenta. Naučíme Vás tak vnímat cizí jazyk všemi smysly!

V rámci tohoto kurzu si vytvoříte velmi dobrý základ gramatiky, který si důkladně upevníte pomocí velkého počtu mluvnických cvičení. Prostřednictvím konverzačních témat si osvojíte novou slovní zásobu a získáte pevné základy řečových dovedností. Budete schopni vést základní konverzaci s rodilým mluvčím, domluvíte se v zahraničí.

Cíl kurzu

Jazykové kurzy všeobecné francouzštiny Vás naučí v každodenním životě komunikovat slovem i písmem v cizím jazyce. Potřebujete se domluvit v zahraničí, odpovědět na email nebo prostě rozumět filmům či hudbě v originále?

Tehdy je tu jeden z jazykových kurzů všeobecné francouzštiny. Předností naší jazykové školy je forma výuky. Ta probíhá podle nejmodernějších učebnic a metod výuky cizích jazyků. Nejedná se tedy jen o tupé biflování slovíček, ale kurzy jsou koncipovány zajímavou, zábavnou a hlavně jednoduchou formou!

Lektor s vámi bude komunikovat francouzsky i česky, během cvičení se ale bude snažit uplatnit co nejvíce francouzštinu, navíc bude české věty často opakovat také ve francouzském překladu. Budete procvičovat všechny základní jazykové dovednosti.

Obsah kurzu

Obsah kurzu zahrnuje učebnici Édito (niveau A2)

V případě tohoto kurzu nekonáte vstupní jazykovou diagnostiku!