Portugalský jazyk – privátní výuka (A1 - C2)

kód: POPR140

  • Privátní výuka za skvělou cenu - 10 výukových lekcí (10 x 45 minut) - všeobecná PORT nebo příprava ke složení jazykové zkoušky dle požadavků klienta 
  • Cena je za všech okolností neměnná, kurz mohou navštěvovat až 4 osoby bez nutnosti jakýchkoli doplatků - náklady na kurz si dělíte mezi sobou!
  • Kurz je možné zahájit kdykoli, vždy se však musí jednat o sobotu. V případě zájmu o jiný než sobotní termín, napište prosím individuální dotaz    
  • Umět mluvit cizím jazykem a umět cizí jazyk naučit jsou dvě odlišné kategorie - naši lektoři zvádají obojí
  • Kvalifikovaný a zkušený lektorský tým je zárukou kontinuální kvality
  • Jako jediná jazyková škola na Karvinsku: připravujeme a udělujeme státní jazykové zkoušky, založili jsme gymnázium s bilingvní sekcí, vytváříme učební materiály pro metodu CLIL a využíváme simultánní metodu pro výuku cizích jazyků - jediní v ČR 

3 700

vstupní jazyková úroveňA0 - C2
výstupní jazyková úroveňA0 - C2
datum zahájení24. září 2019
intenzita2 vyučovací hodiny týdně (90 minut)
každé úterý

rozvrh a místoÚt: 16:30 – 18:00, Gymnázium BMA, Dvořákova 1269, Frýdlant nad Ostravicí
délka10 vyuč. hodin
zahájení: úterý 24. září

učebniceviz obsah kurzu
lektorMgr. et Mgr. Denisa Kasíková
výstuposvědčení/zkouška/dle potřeb klienta
typ kurzuprivátní

množství

-+

Proč si vybrat tento kurz

  • výuka se zkušenou lektorkou s bohatou zkušeností a trpělivostí se začátečníky, aktivní tlumočnicí
  • moderní metody výuky (hraní rolí, cvičení na rozvoj analytického myšlení a komunikace)
  • výuka podle materiálů lektora a moderních učebnic 
  • otevřená komunikace mezi lektorem a všemi účastníky kurzu

Výuka portugalštiny je zaměřena na praktické vyžití jazyka v běžných, každodenních situacích, přičemž z počátku je kladen velký důraz na nácvik správné výslovnosti a čtení, dále pak na konverzaci a poslechová cvičení od rodilých mluvčích.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro uchazeče, kteří nedisponují žádnými znalostmi portugalského jazyka.

Při výuce využíváme jednotný metodický přístup pečlivě kombinující různorodé a kreativní procvičování ústních (poslech, čtení, mluvení) a písemných dovedností každého studenta. Naučíme Vás tak vnímat cizí jazyk všemi smysly!

V rámci tohoto kurzu si vytvoříte velmi dobrý základ gramatiky, který si důkladně upevníte pomocí velkého počtu mluvnických cvičení. Prostřednictvím konverzačních témat si osvojíte novou slovní zásobu a získáte pevné základy řečových dovedností. Budete schopni vést základní konverzaci s rodilým mluvčím, domluvíte se v zahraničí.

Cíl kurzu

Jazykové kurzy všeobecné portugalštiny Vás naučí v každodenním životě komunikovat slovem i písmem v cizím jazyce. Potřebujete se domluvit v zahraničí, odpovědět na email nebo prostě rozumět filmům či hudbě v originále?

Tehdy je tu jeden z jazykových kurzů všeobecné portugalštiny. Předností naší jazykové školy je forma výuky. Ta probíhá podle nejmodernějších učebnic a metod výuky cizích jazyků. Nejedná se tedy jen o tupé biflování slovíček, ale kurzy jsou koncipovány zajímavou, zábavnou a hlavně jednoduchou formou!

Lektor s vámi bude komunikovat portugalsky i česky, během cvičení se ale bude snažit uplatnit co nejvíce portugalštinu, navíc bude české věty často opakovat také v portugalském překladu. Budete procvičovat všechny základní jazykové dovednosti.

Obsah kurzu

Privátní výuka může být vedena podle jedné učebnice, případně se může vycházet z více zdrojů dle potřeb klienta. Z vlastní zkušenosti doporučujeme tuto studijní literaturu:

Novo Portugues Sem Fronteiras 1 Livro Do Aluno + Cd

HAVLÍKOVÁ, Marie a Carlos Manuel PINHEIRO ALVES. Portugalština nejen pro samouky. Třetí vydání. Voznice: Leda, 2017. ISBN 978-80-7335-499-2.

V případě tohoto kurzu nekonáte vstupní jazykovou diagnostiku!