Doplňující didaktické studium anglického jazyka + Přípravný kurz k jazykové zkoušce na úrovni C1+CLIL

kód: DVPPAJDID+C1

 • Prakticky zaměřené studium didaktiky angličtiny + cílená příprava ke složení zkoušky na úrovni C1 dle SERR + CLIL modul 
 • Cena zahrnuje i poplatek za vykonání zkoušky na úrovni C1
 • Výborná cena za 2 vzdělávací programy + cena zkoušky 
 • Umět mluvit cizím jazykem a umět cizí jazyk naučit jsou dvě odlišné kategorie - naši lektoři zvádají obojí
 • Stabilní tým je zárukou kontinuální kvality
 • Jako jediná jazyková škola na Karvinsku: připravujeme a udělujeme státní jazykové zkoušky, založili jsme gymnázium s bilingvní sekcí, vytváříme učební materiály pro metodu CLIL a využíváme simultánní metodu pro výuku cizích jazyků - jediní v ČR 

16 700

lektorMgr. Richard Adamus, Ph.D./Petra Hinds, MSc./Paul Thomas William Hinds, BSc.
učebnicekompilace materiálů
délka26. 9. 2020- 12. 12. 2020 - termíny dle anotace (60 vyuč. hodin)
14. 9. 2020 - 14. 9. 2021 - každé pondělí (90 vyuč. hodin)

rozvrh a místoDidaktika AJ - termíny v anotaci
Po: 18:20 - 19:50 (studium AJ - C1)
Orlová (Mládí 726)

datum zahájení26. září 2020 (didaktika)
14. září 2020 (studium AJ)

výstupní jazyková úroveňC1
vstupní jazyková úroveňB2/B2+
výstupdvě osvědčení
typ kurzuAJ (DVPP)
zkouškapoplatek za vykonání zkoušky na úrovni C1 je v ceně kurzu
akreditaceč.j.: MŠMT-21683/2020-2-538

množství

-+

Proč si vybrat tento kurz

 • výuka se zkušenými lektory, kteří didaktiku vnímají živě a sami aktivně učí  
 • moderní metody výuky nejen teoreticky 
 • kompilace studujních materiálů - výběr toho nejlepšího 
 • to nejnovější z CLIL 

 

Vzdělávací cíl

Unikátní kombinace studia didaktiky anglického jazyka a prakticky zaměřeného kurzu angličtiny s cílem získat zkoušku na úrovni C1 dle SERR a stát se tak plně kvalifikovaným učitelem anglického jazyka na ZŠ (oba stupně) i SŠ! 

V rámci studia didaktiky (60 hodin)
účastník vzdělávacího programu získá znalosti a dovednosti v oblasti oborové didaktiky cizího jazyka. Program je zaměřen na problematiku dosažení vzdělávacích cílů ve všech čtyřech řečových dovednostech žáků, tj. v porozumění písemnému projevu (čtení) a ústnímu projevu (poslech) a v samostatném písemném a ústním projevu s rozlišením pro jednotlivé věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně základní školy, střední školy a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky.  Účastníci programu se seznámí i se základy managementu výuky příslušného cizího jazyka ve třídě a s nejnovějšími trendy ve výuce cizích jazyků.

Anotace - didaktika AJ


V rámci studia angličtiny (90 hodin)
absolvuje každý učitel CERTIFIKAČNÍ MODUL (75 hodin) a CLIL MODUL (15 hodin). V rámci certifikačního modulu budou akcentována ta témata, která se dlouhodobě profilují jako nejobtížnější při zvládnutí zkoušky na úrovni C1, včetně praktického nácviku v rámci dvou nejběžnějších jazykových zkoušek na této úrovni (FCE a SJZV). CLIL MODUL zahrnuje výlučně HARD CLIL aktivity s vědomím toho, že učitel se vstupní znalostí na úrovni B2 již plně ovládá Classroom English. V rámci HARD CLILU se účastnící vzdělávacího programu seznámí s konkrétními pracovními listy z různých předmětů.

Obsah vzdělávacího programu - přípravný kurz ke zkoušce na úrovni C1  

Studium didaktiky (60 hodin) + studium AJ (90 hodin) = 150 hodin

Pro koho je kurz určen

Vzdělávací program je určen pro učitele základních a středních škol, kteří kvalifikaci učitele cizího jazyka mohou získat vykonáním jazykové zkoušky z příslušného cizího jazyka odpovídající minimálně úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a doplňujícím didaktickým studiem příslušného jazyka dle § 6b vyhlášky č. 317/2005 Sb. v návaznosti na § 12 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Požadavky na přijetí:

 • ukončené magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd
 • jiné magisterské vzdělání (např. Ing.) doplněné vzděláním zaměřeným na přípravu učitelů a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole
 • před přihlášením do kurzu doporučujeme absolvovat vstupní jazykovou diagnostiku - termín je možné objednat na tel.: 777193881 (Dr. Adamus)  

  

Způsob vyhodnocení vzdělávací akce 

Každý účastník musí dodržet následující kritéria: 70% účast + úspěšné absolvování závěrečného test z didaktiky AJ (min. 50%) + závěrečná práce - případová studie z prostředí vlastní školy + úspěšné absolvování jazykové zkoušky na úrovni C1. Po splnění kritérií budou každému účastníku vydána 2 osvědčení s údaji dle pokynu MŠMT a v souladu s platnou akreditací.