Španělský jazyk – A2

kód: DVPPŠJA2O

  • Učebnice + vstup do testovacího modulu - ZCELA ZDARMA
  • Poznejte a naučte se zajímavý románský jazyk, kterým hovoří cca 400 mil. obyvatel
  • Umět mluvit cizím jazykem a umět cizí jazyk naučit jsou dvě odlišné kategorie - naši lektoři zvádají obojí
  • Každý náš lektor má VŠ vzdělání, stabilní tým je zárukou kontinuální kvality
  • Jako jediná jazyková škola na Krvinsku: připravujeme a udělujeme státní jazykové zkoušky, založili jsme gymnázium s bilingvní sekcí, vytváříme učební materiály pro metodu CLIL a využíváme simultánní metodu pro výuku cizích jazyků - jediní v ČR 

8 237

učebniceAventura 1 a 2
délka17. 9. 2018- 17. 6. 2019
každé pondělí
(100 vyuč. hodin)

rozvrh a místoPo: 16:40 – 18:10, Orlová (Mládí 726)
datum zahájení17. září 2018
intenzita2 vyučovací hodiny týdně (90 minut)
výstupní jazyková úroveňA2
vstupní jazyková úroveňA1
lektorPhDr. Juana Matouš Reyes
výstuposvědčení
typ kurzuŠJ (DVPP)
akreditaceč.j.: MŠMT-7379/2017-1-373

množství

-+

Proč si vybrat tento kurz

  • výuka se zkušenou lektorkou s bohatou zkušeností a trpělivostí se začátečníky, aktivní tlumočnice španělštiny
  • moderní metody výuky (hraní rolí, cvičení na rozvoj analytického myšlení a komunikace)
  • výuka podle materiálů lektora a moderní učebnice - Aventura 
  • otevřená komunikace mezi lektorem a všemi účastníky kurzu

Výuka španělštiny je zaměřena na praktické vyžití jazyka v běžných, každodenních situacích, přičemž z počátku je kladen velký důraz na nácvik správné výslovnosti a čtení, dále pak na konverzaci a poslechová cvičení od rodilých mluvčích.

Pro koho je kurz určen

Tento vzdělávací program je určen učitelům a pedagogickým pracovníkům bez odborné způsobilosti pro výuku španělského jazyka, kteří mají vstupní znalosti na úrovni A1.

Při výuce využíváme jednotný metodický přístup pečlivě kombinující různorodé a kreativní procvičování ústních (poslech, čtení, mluvení) a písemných dovedností každého studenta. Naučíme Vás tak vnímat cizí jazyk všemi smysly!

V rámci tohoto kurzu si vytvoříte velmi dobrý základ gramatiky, který si důkladně upevníte pomocí velkého počtu mluvnických cvičení. Prostřednictvím konverzačních témat si osvojíte novou slovní zásobu a získáte pevné základy řečových dovedností. Budete schopni vést základní konverzaci s rodilým mluvčím, domluvíte se v zahraničí.

Cíl kurzu

Jazykové kurzy všeobecné španělštiny Vás naučí v každodenním životě komunikovat slovem i písmem v cizím jazyce. Potřebujete se domluvit v zahraničí, odpovědět na email nebo prostě rozumět filmům či hudbě v originále?

Tehdy je tu jeden z jazykových kurzů všeobecné španělštiny . Předností naší jazykové školy je forma výuky. Ta probíhá podle nejmodernějších učebnic a metod výuky cizích jazyků. Nejedná se tedy jen o tupé biflování slovíček, ale kurzy jsou koncipovány zajímavou, zábavnou a hlavně jednoduchou formou!

Lektor s vámi bude komunikovat španělsky i česky, během cvičení se ale bude snažit uplatnit co nejvíce španělštinu, navíc bude české věty často opakovat také ve španělském překladu. Budete procvičovat všechny základní jazykové dovednosti.

Obsah kurzu

Anotace vzdělávacího programu

Obsah kurzu zahrnuje první polovinu učebnice Aventura 1 a 2 

V případě tohoto kurzu nekonáte vstupní jazykovou diagnostiku!