Německý jazyk – A2

kód: DVPPNJA2O

  • Učebnice + vstup do testovacího modulu - ZDARMA
  • Umět mluvit cizím jazykem a umět cizí jazyk naučit jsou dvě odlišné kategorie - naši lektoři zvádají obojí
  • Každý náš lektor má VŠ vzdělání, stabilní tým je zárukou kontinuální kvality
  • Jako jediná jazyková škola na Karvinsku: připravujeme a udělujeme státní jazykové zkoušky, založili jsme gymnázium s bilingvní sekcí, vytváříme učební materiály pro metodu CLIL a využíváme simultánní metodu pro výuku cizích jazyků - jediní v ČR 

8 700

vstupní jazyková úroveňA1
výstupní jazyková úroveňA2
datum zahájení16. září 2019
intenzita2 vyučovací hodiny týdně (90 minut)
rozvrh a místoPo: 16:45 – 18:15, Orlová (Mládí 726)
délka16. 9. 2019 - 15. 6. 2020
každé pondělí
(100 vyuč. hodin)

učebniceHÖPPNEROVÁ, Věra. Němčina pro jazykové školy - nově: der, die, das. Plzeň: Fraus, 2011. ISBN 978-80-7238-912-4.
HÖPPNEROVÁ, Věra. Němčina pro jazykové školy - nově: der, die, das. Plzeň: Fraus, 2011. ISBN 978-80-7238-958-2.

lektorMgr. Zdeňka Holešová/změna lektora vyhrazena
výstuposvědčení
typ kurzuNJ (DVPP)
akreditaceč.j.: MŠMT-7379/2017-1-373

množství

-+

Proč si vybrat tento kurz

  • výuka se zkušenou lektorkou s bohatou pedagogickou zkušeností
  • moderní metody výuky (hraní rolí, cvičení na rozvoj analytického myšlení a komunikace)
  • výuka podle materiálů lektora a moderních učebnic
  • otevřená komunikace mezi lektorem a všemi účastníky kurzu

Výuka němčiny je zaměřena na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích, přičemž z počátku je kladen velký důraz na nácvik správné výslovnosti a čtení, dále pak na konverzaci a poslechová cvičení od rodilých mluvčích.

Pro koho je kurz určen

Tento vzdělávací program je určen učitelům a pedagogickým pracovníkům bez odborné způsobilosti pro výuku německého jazyka, kteří mají vstupní znalosti na úrovni A1.

Při výuce využíváme jednotný metodický přístup pečlivě kombinující různorodé a kreativní procvičování ústních (poslech, čtení, mluvení) a písemných dovedností každého studenta. Naučíme Vás tak vnímat cizí jazyk všemi smysly!

V rámci tohoto kurzu si vytvoříte velmi dobrý základ gramatiky, který si důkladně upevníte pomocí velkého počtu mluvnických cvičení. Prostřednictvím konverzačních témat si osvojíte novou slovní zásobu a prohloubíte své řečové dovednosti. Budete schopni vést základní konverzaci s rodilým mluvčím, domluvíte se v zahraničí.

Cíl kurzu

Jazykové kurzy všeobecné němčiny Vás naučí v každodenním životě komunikovat slovem i písmem v cizím jazyce. Potřebujete se domluvit v zahraničí, odpovědět na email nebo prostě rozumět filmům či hudbě v originále?

Tehdy je tu jeden z jazykových kurzů všeobecné němčiny. Předností naší jazykové školy je forma výuky. Ta probíhá podle nejmodernějších učebnic a metod výuky cizích jazyků. Nejedná se tedy jen o tupé biflování slovíček, ale kurzy jsou koncipovány zajímavou, zábavnou a hlavně jednoduchou formou!

Lektor s vámi bude komunikovat německy i česky, během cvičení se ale bude snažit uplatnit co nejvíce němčinu, navíc bude české věty často opakovat také v německém překladu. Budete procvičovat všechny základní jazykové dovednosti.

Obsah kurzu

Obsah kurzu zahrnuje 13 - 16 lekcí z učebnice Němčina pro jazykové školy 1  EAN: 9788072389124 a 1 - 8 z učebnice Němčina pro jazykové školy 2  EAN: 9788072389582

V případě, že si nejste jistí, zda je tento kurz pro Vás vhodný, doporučujeme Vám vykonat vstupní jazykovou diagnostiku