Anglický jazyk – konverzační kurz C1 (CLIL)

kód: DVPPC1KCLIL

 • TEAM TEACHING - na výuce participují 2 lektoři: rodilý mluvčí rozvíjí dovednosti mluvení a poslechu, český lektor akcentuje rozbor chyb v AJ. Oba lektoři se střídají po týdnech
 • 2 moduly - JAZYKOVÝ (75 HODIN) + CLIL (15 hodin)
 • Důraz je kladen na produktivní řečové dovednosti
 • Bezplatné studijní materiály
 • CLILem se zabýváme prakticky i teoreticky - V CLILU UČÍME + CLIL ZKOUMÁME
 • Perfektní zvládnutí strategií pro úspěšné zvládnutí zkoušky
 • Umět mluvit cizím jazykem a umět cizí jazyk naučit jsou dvě odlišné kategorie - naši lektoři zvládají obojí
 • Každý náš lektor má VŠ vzdělání, stabilní tým je zárukou kontinuální kvality
 • Jako jediná jazyková škola na Karvinsku: připravujeme a udělujeme státní jazykové zkoušky, založili jsme gymnázium s bilingvní sekcí, vytváříme učební materiály pro CLIL a využíváme simultánní metodu pro výuku cizích jazyků - jediní v ČR 

8 700

vstupní jazyková úroveňB2
výstupní jazyková úroveňC1
datum zahájení18. září 2020
intenzita2 vyučovací hodiny týdně (90 minut)
rozvrh a místoPá: 15:00 – 16:30, Orlová (Mládí 726)
délka18. 9. 2020- 18. 6. 2021
každý pátek
(90 vyuč. hodin)

učebnicemateriály lektora k jednotlivým konverzačním tématům
lektorMgr. Richard Adamus, Ph.D./Petra Hinds, MSc./Paul Thomas William Hinds, BSc.
výstuposvědčení DVPP + možnost vykonání zkoušky (fakultativní)
typ kurzuAJ + CLIL (DVPP)
akreditaceč.j.: MŠMT-21683/2020-2-538

množství

-+

Proč si vybrat tento kurz

 • výuka pod vedením zkušených lektorů
 • moderní metody výuky - eklektický přístup (kombinace toho nejlepšího ze všech dosavadních metod) 
 • výuka podle materiálů lektora a moderních učebnic formou kompilací, které budou zasílány mailem/zpřístupněny v moodlu
 • zkoušku na úrovni C1 můžete vykonat přímo ve škole
 • poplatek za zkoušku na úrovni C1 je možné zahrnout do celkové výše kurzovného - cena kurzu se zkouškou včetně činí 11 500,-Kč (při vyplňování přihlášky uveďte v případě zájmu tuto skutečnost do poznámky)  

 

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky, kteří disponují vstupní jazykovou úrovní B2 a směřují k úrovni C1 dle SERR. Obsah CLIL modulu je indikativní. V případě, že o kurz bude mít zájem učitel s jinou aprobací, než se kterou počítá stávající obsah CLIL modulu, bude obsah přizpůsoben aktuální skladbě účastníků kurzu.  

 

Cíl kurzu

Cílem kurzu je zdokonalení produktivních řečových dovednosti na výstupní úrovni C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro cizí jazyky (dále jen jako SERR) a jejich reálnou aplikaci při zavádění CLIL ve škole. Absolvent vzdělávacího programu bude schopen vést CLIL výuku v rozsahu min. 70% celkového vyučovacího času, nové dovednosti a znalosti tak využije v organizační i obsahové fázi výuky. Absolvent kurzu plně využije všechny jazykové úrovně, se kterými CLIL pracuje: BICS, CALP a aplikace odborné slovní zásoby v daném předmětu dle aprobace.

 

Obsah kurzu

Anotace vzdělávacího programu (obecná)

Nemáte jistotu, zda je tento kurz pro Vás ten pravý? Doporučujeme vám vykonat jazykovou diagnostiku