Anglický jazyk – konverzační kurz B2 (CLIL)

kód: DVPPB2KCLIL

 • TEAM TEACHING - na výuce participují 2 lektoři: rodilý mluvčí rozvíjí řečové dovednosti mluvení a poslechu, český lektor pak akcentuje rozbor nejfrekventovanějších chyb. Oba lektoři se střídají po týdnech
 • 2 moduly - JAZYKOVÝ (75 HODIN) + CLIL (15 hodin)
 • Důraz je kladen na produktivní řečové dovednosti
 • Bezplatné studijní materiály
 • CLILem se zabýváme prakticky i teoreticky - V CLILU UČÍME + CLIL ZKOUMÁME
 • Perfektní zvládnutí strategií pro úspěšné zvládnutí zkoušky
 • Umět mluvit cizím jazykem a umět cizí jazyk naučit jsou dvě odlišné kategorie - naši lektoři zvládají obojí
 • Každý náš lektor má VŠ vzdělání, stabilní tým je zárukou kontinuální kvality
 • Jako jediná jazyková škola na Karvinsku: připravujeme a udělujeme státní jazykové zkoušky, založili jsme gymnázium s bilingvní sekcí, vytváříme učební materiály pro CLIL a využíváme simultánní metodu pro výuku cizích jazyků - jediní v ČR 

8 700

vstupní jazyková úroveňB1/B1+
výstupní jazyková úroveňB2
datum zahájení18. září 2020
intenzita2 vyučovací hodiny týdně (90 minut)
rozvrh a místoPá: 15:00 – 16:30, Orlová (Mládí 726)
délka18. 9. 2020- 18. 6. 2021
každý pátek
(90 vyuč. hodin)

učebnicemateriály lektora k jednotlivým konverzačním tématům
lektorMgr. Richard Adamus, Ph.D./Petra Hinds, MSc./Paul Thomas William Hinds, BSc.
výstuposvědčení DVPP + možnost vykonání zkoušky (fakultativní)
typ kurzuAJ + CLIL (DVPP)
akreditaceč.j.: MŠMT-21683/2020-2-538

množství

-+

Proč si vybrat tento kurz

 • výuka pod vedením zkušených lektorů
 • moderní metody výuky - eklektický přístup (kombinace toho nejlepšího ze všech dosavadních metod) 
 • výuka podle materiálů lektora a moderních učebnic formou kompilací, které budou zasílány mailem/zpřístupněny v moodlu/distribuovány na hodině zdarma
 • zkoušku na úrovni B2 můžete vykonat přímo ve škole
 • poplatek za zkoušku na úrovni B2 je možné zahrnout do celkové výše kurzovného - cena kurzu se zkouškou včetně činí 11 200,-Kč (při vyplňování přihlášky uveďte v případě zájmu tuto skutečnost do poznámky)     

 

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky, kteří disponují vstupní jazykovou úrovní B1/B1+ a směřují k úrovni B2 dle SERR. Obsah CLIL modulu je indikativní. 

 

Cíl kurzu

Cílem kurzu je zdokonalení produktivních řečových dovednosti na výstupní úrovni B2 dle SERR a jejich reálnou aplikaci při zavádění CLIL ve škole. Absolvent vzdělávacího programu bude schopen vést CLIL výuku v min. rozsahu 50% celkového vyučovacího času, nové dovednosti a znalosti tak využije v organizační a částečně i obsahové fázi výuky.

 

Obsah kurzu

Anotace vzdělávacího programu (obecná)

Nemáte jistotu, zda je tento kurz pro Vás ten pravý? Doporučujeme vám vykonat jazykovou diagnostiku