Anglický jazyk – přípravný kurz k jazykové zkoušce na úrovni C1 + CLIL

kód: DVPPC1CCLIL

 • TEAM TEACHING - na výuce participují 2 lektoři: rodilý mluvčí rozvíjí dovednosti mluvení a poslechu, český lektor pak dovednosti čtení, psaní a gramatické znalosti. Oba lektoři se střídají po týdnech
 • 2 moduly - JAZYKOVÝ (75 HODIN) + CLIL (15 hodin)
 • Studijní materiály zdarma
 • CLILem se zabýváme prakticky i teoreticky - V CLILU UČÍME + CLIL ZKOUMÁME
 • Perfektní zvládnutí strategií pro úspěšné zvládnutí zkoušky
 • Umět mluvit cizím jazykem a umět cizí jazyk naučit jsou dvě odlišné kategorie - naši lektoři zvládají obojí
 • Každý náš lektor má VŠ vzdělání, stabilní tým je zárukou kontinuální kvality
 • Jako jediná jazyková škola na Karvinsku: připravujeme a udělujeme státní jazykové zkoušky, založili jsme gymnázium s bilingvní sekcí, vytváříme učební materiály pro CLIL a využíváme simultánní metodu pro výuku cizích jazyků - jediní v ČR 

8 700

vstupní jazyková úroveňB2
výstupní jazyková úroveňC1
datum zahájení14. září 2020
intenzita2 vyučovací hodiny týdně (90 minut)
rozvrh a místoPo: 18:20 – 19:50, Orlová (Mládí 726)
délka14. 9. 2020- 14. 6. 2021
každé pondělí
(90 vyuč. hodin)

učebnicesoubor zkoušek (SJZV + CAE) + materiály lektora
lektorMgr. Richard Adamus, Ph.D./Petra Hinds, MSc./Paul Thomas William Hinds, BSc.
výstuposvědčení DVPP + možnost vykonání zkoušky (fakultativní)
typ kurzuAJ + CLIL (DVPP)
zkouškapoplatek za vykonání zkoušky na úrovni C1 není součástí kurzovného

množství

-+

Proč si vybrat tento kurz

 • výuka pod vedením zkušených lektorů
 • moderní metody výuky - eklektický přístup (kombinace toho nejlepšího ze všech dosavadních metod) 
 • výuka podle materiálů lektora a moderních učebnic formou kompilací, které budou zasílány mailem/zpřístupněny v moodlu/distribuovány na hodině zdarma
 • zkoušku na úrovni C1 můžete vykonat přímo ve škole
 • poplatek za zkoušku na úrovni C1 je možné zahrnout do celkové výše kurzovného - cena kurzu se zkouškou včetně činí 11 500,-Kč (při vyplňování přihlášky uveďte v případě zájmu tuto skutečnost do poznámky)    

 

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky, kteří disponují vstupní jazykovou úrovní B2 a směřují k úrovni C1 dle SERR. Obsah CLIL modulu je indikativní. 

 

Cíl kurzu

Základem vzdělávacího programu je CERTIFIKAČNÍ MODUL a CLIL MODUL. V rámci certifikačního modulu budou akcentována ta témata, která se dlouhodobě profilují jako nejobtížnější při zvládnutí zkoušky na úrovni C1, včetně praktického nácviku v rámci dvou nejběžnějších jazykových zkoušek na této úrovni (FCE a SJZV). CLIL MODUL zahrnuje výlučně HARD CLIL aktivity s vědomím toho, že učitel se vstupní znalostí na úrovni B2+ již plně ovládá Classroom English. V rámci HARD CLILU se účastnící vzdělávacího programu seznámí s konkrétními pracovními listy z různých předmětů.

 

Obsah kurzu

Anotace vzdělávacího programu (obecná)

Nemáte jistotu, zda je tento kurz pro Vás ten pravý? Doporučujeme vám vykonat jazykovou diagnostiku