CLIL in Civics

kód: DVPPCLIL6

  • Vše pro úspěšné vedení ZSV v CLIL (jazykový + obsahový modul)  
  • Vše o tvorbě výukových materiálů (časová, odborná, jazyková náročnost) 
  • Scaffolding v rámci ZSV v CLIL
  • Praktické zkušenosti při výuce - CLIL výhody + nevýhody
  • Umět mluvit cizím jazykem a umět cizí jazyk naučit jsou dvě odlišné kategorie - naši lektoři zvládají obojí
  • Jako jediná jazyková škola na Karvinsku: připravujeme a udělujeme státní jazykové zkoušky, založili jsme gymnázium s bilingvní sekcí, vytváříme učební materiály pro CLIL a využíváme simultánní metodu pro výuku cizích jazyků - jediní v ČR 

4 725

lektorMgr. Richard Adamus, Ph.D.
Mgr. Martin Puskely

učebnicekompilace materiálů
délka15., 16. a 30.11.2018
(24 vyuč. hodin)

intenzita24 vyučovacích hodin
rozvrh a místoČt a Pá: 9:00 – 16:00, Orlová (Mládí 726)
datum zahájení15. listopadu 2018
výstupní jazyková úroveň-
vstupní jazyková úroveňB1+/B2
výstuposvědčení
typ kurzuCLIL (DVPP)
sborovnamožnost realizace programu přímo ve škole (individuální poptávka)
akreditaceč.j.: MŠMT-7379/2017-1-373

množství

-+

Proč si vybrat tento kurz

  • vše o CLIL ve vazbě na konkrétní předmět (základy společenských věd)
  • praktická teorie - dozvíte se pouze to, co je pro CLIL praxi nezbytné   
  • diskuse - odpovědi na konkrétní dotazy  
  • to nejnovější o CLILu 

 

Vzdělávací cíl

Vzdělávací modul CLIL in Civics se skládá ze dvou vzájemně integrovaných částí. První část představuje specifickou jazykovou přípravu učitelů (jazykový modul) – předpokládá se vstupní jazyková úroveň B2 dle SERR, kterou považujeme za dostatečnou vzhledem k náročnosti studijního materiálu v anglickém jazyce a k předpokládaným produktivním dovednostem. Jazyková příprava bude kultivovat všechny čtyři dovednosti (čtení, psaní, poslech a mluvení), aktivní zapojení odborné slovní zásoby do konverzace, simulaci předpokládaných výstupů ze strany žáka a učitele, jazykovou analýzu pracovních listů.Druhá část akcentuje obsahovou náplň daného předmětu (obsahový modul). Účastníci kurzu budou probírat jednotlivá témata v anglickém jazyce, pracovat s dvou pohledovými listy. V realitě de facto tato část vzdělávacího modulu bude simulací reálné výuky CLIL daného předmětu, kdy účastnici kurzu budou představovat samotné žáky.


Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro: učitele učitele gymnázií, učitele VOŠ a vedoucí pedagogické pracovníky. V případě velkého zájmu budou účastníci rozděleni dle typu školy, ve které vyučují. Minimální počet účastníků je 8/1 studijní skupina. 

 

Anotace vzdělávácího programu