Aktuality


zpět

STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY - KVĚTEN 2021

Od roku 2006 pořádáme a udělujeme všechny typy státních jazykových zkoušek z různých jazyků. Aktuálně je možné se přihlásit na následující zkoušky:

a) 14. května 2021 - státní jazyková zkouška základní na úrovni B2 z anglického jazyka - SJZZ,
b) 21. května 2021 – státní jazyková zkouška všeobecná na úrovni C1 z anglického jazyka - SJZV.

Výlučně v tomto termínu přicházíme s nabídkou, kdy v případě zájmu o vykonání SJZV z AJ uhradíte pouze 4200,- Kč (zkouška na úrovni C1) a tento poplatek zahrnuje i vykonání SJZZ z AJ v ceně 3500,-Kč (zkouška na úrovni B2).

V případě, že byste se hlásili výlučně na SJZZ z AJ (zkouška na úrovni B2) a uhradili poplatek ve výši 3500,-Kč, není možné vykonat bonusově zkoušku vyšší úrovně.

V případě úspěchu u obou zkoušek Vám budou vystavena dvě plnohodnotná a samotná vysvědčení.

Hlášení ke zkoušce provádíte přes přihlašovací formulář do 10. 5. 2021.
Přijetí přihlášky bude písemně potvrzeno.

Pro všechny přihlášené uspořádáme online seminář k nejpalčivějším problémům písemné části, který se bude konat těsně před konáním samotné zkoušky. Přihlášeným zájemcům je možné zaslat vzorové testy.

Proč složit státní jazykovou zkoušku?

1. Jednoznačná bonifikace v případě přijímacích zkoušek na VŠ – např. Právnická fakulta Univerzity Karlovy uděluje za zkoušku na úrovni B2 a vyšší 5 bodů; přijímací zkouška ke studiu prestižní anglistiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého je odpuštěna v případě vykonaní SJZV.

2. Možnost náhrady/uznání dané zkoušky za studium anglického jazyka na vysoké škole (na většině VŠ jazyková zkouška na úrovni B2 vykryje zápočet i samotnou zkoušku). Obě výše uvedené zkoušky jsou uznatelné v případě profilové maturitní zkoušky (maturant tak nekoná ústní část MZ a písemnou práci).   

3. Údaj o doložitelné úrovni znalosti cizího jazyka je ozdobou každého CV.

4. Reálie anglofonních zemí a ČR se v rámci ústní části státní zkoušky testují jako interakce mezi zkoušejícími a uchazačem, nejčastěji na bázi vizualizace (obrázky, fotky). Netestujeme v žádném případě namemorovaná data a schopnost předvést dlouhý monolog na dané téma, více nás zajímájí Vaše přirozené schopnosti vést dialog a reagovat na dotazy, ať již budou obecného charakteru nebo se budou týkat reálií.   

5. Na rozdíl od mezinárodních zkoušek (Cambridge, ELSA a jiné) se tyto zkoušky zaměřují v rámci jednoho subtestu na testování překladu z rodného do cizího jazyka, proto např. státní jazyková zkouška speciální na úrovni C2 nahrazuje i vysokoškolské magisterské vzdělání v daném jazyce v případě zájmu o jmenování soudním překladatelem/tlumočníkem. Naopak mezinárodní zkoušky jsou využitelné zejména v případech, kdy zvažujete studium/život v zahraničí. V každém případě jsou oba typy zkoušek uvedeny v seznamu standardizovaných zkoušek MŠMT, který je základním vodítkem pro uznávání jazykových zkoušek a jejich standardizaci. Případné dotazy je možné směřovat na diagnostika@clil.cz, rádi se Vám budeme věnovat. V sekci jazykové zkoušky se dozvíte mnoho dalších podorobností.